Analyse milieulobby en kitesurfen

In het FD van 25 augustus hebben we vernomen, dat Milieuminister Jacqueline Cramer niet uitsluit dat zij de subsidiekraan dichtdraait voor milieuorganisaties die hardnekkig eenzijdig of onvolledig voorlichten en debatteren. Zij reageerde hiermee op de aanhoudende stroom kritiek op de overheidssubsidiëring aan milieuorganisaties.

Vooral Milieudefensie is de kop-van-jut. Regeringspartij CDA heeft onlangs Cramer gevraagd de steun aan milieuorganisaties onder de loep te nemen. Maar Cramer, die geen namen van organisaties noemt, trekt wel een grens. Bij eenzijdige en onvolledige informatie en het op ondemocratische wijze voeren van het maatschappelijke debat ‘moeten we als rijksoverheid zeer kritisch zijn’. In dat geval zal zij dit met de betrokken milieuorganisatie bespreken. ‘En uiteindelijk, als deze eenzijdigheid of onvolledigheid voortduurt, kan dit leiden tot stopzetting van de subsidie.’

Als kitesurfers hebben we tevens te maken met milieuregels die, in onze ogen, gebaseerd zijn op onvolledige informatie. Door milieuregels zijn we bang, dat we ten onrechte misschien wel de helft van onze spots kwijtraken. Hieronder een overzicht van het spanningsveld.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Nederland zijn het er 162, waaronder het IJsselmeer en veel kustgebieden. De nieuwe regelgeving van Natura 2000 verdeelt watersporten in categorieën. Windsurfen wordt beschouwd als zeilen, waardoor het in categorie I valt. Voor windsurfers verandert er daarom niets. Kitesurfen wordt als nieuw gezien en daarom nog niet gecategoriseerd. Dit betekent dat de verantwoordelijke gemeente of provincie het kitesurfen kan verbieden op bepaalde plekken en tijdstippen. We zien badplaatsen die kitesurfzones hebben waarbinnen gekitesurft mag worden in bepaalde delen van het jaar of tijden op de dag. Dit om bijvoorbeeld de badgasten niet tot last te zijn.

De Vogelbescherming behoort tot een stellig tegenstander van het kitesurfen. Want juist tegen de ‘nieuwe’ sport valt nog iets te beginnen. ‘Windsurfen bestaat al zo lang, dat ligt vast’, zegt Marieke Dijksman van de Vogelbescherming. ‘Als er kitesurfers voorbijkomen zie je hele groepen vogels in paniek opvliegen’, zegt Marieke Dijksman van de Vogelbescherming. ‘Van één kitesurfer zijn 20.000 smienten (een eendensoort, red.) uren van slag. Windsurfers zijn voorspelbaar, zij varen in een rechte lijn.’ Dit zijn citaten uit een krantartikel op 17 juli 2008 van de Pers.

Onze NKV voorzitter, Thijs Vunderink, is bang dat onze sport de helft van haar spots kwijtraakt als Natura 2000 van kracht wordt. Op dit moment is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de gebieden aan het inventariseren.

Weerleggen

De meeste kitesurfers weten vanuit de praktijk, dat vogels niet meer schrikken van onze kites. 10 jaar geleden, toen we voor het eerst met een kite het water op gingen, zagen we vogels vroegtijdig wegvliegen. Inmiddels zien we vogels veelvuldig gewoon blijven zitten of tot een allerlaatst moment wachten met wegvliegen. In het laatste geval is een confrontatie bijna onvermijdelijk.

Beamen

Bovenstaande wordt ook gestaafd door Robert Musters, uitvinder van de robothavik die op Schiphol fungeert als vogelverschrikker. “De eerste keer zal de vogel opvliegen omdat hij het object niet kent. Maar, vogels zijn niet gek hoor. Een tweede keer is hij eraan gewend en laat hij zich er niet meer door verjagen.” Dit zijn citaten uit een krantartikel van Kitesite.nl.

Vraagstelling

Welke niet verouderde onderzoeken tonen aan, dat kitesurfen een bedreiging is voor het voortbestaan van het Vogel-leven?

Conclusie

Het is ons te voorbarig om te stellen dat de Vogelbescherming onvolledig en te eenzijdig is in haar informatie. Wel gaan we komende tijd op zoek naar argumenten en tegenargumenten en komen we terug met een nieuwe conclusie.

Heb jij informatie die relevant is voor dit onderwerp. Mail het via de contactpagina of voeg het toe.

3 reacties

 1. Nieuwe informatie over de inspraakmogelijkheid.

  Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) start donderdag 11 september de inspraakprocedure voor 29 Natura 2000-gebieden. Tot en met 22 oktober kunnen mensen hun mening geven over de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor deze Europese parels van de natuur. Het Markermeer en IJmeer, Gelderse Poort, Geleenbeekdal, Uiterwaarden Waal en Boezems Kinderdijk zijn enkele natuurgebieden die nu worden aangewezen als Natura 2000-gebied.

  De ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de 29 natuurgebieden geven aan waarom ze geselecteerd zijn en welke kwetsbare natuur er precies beschermd moet worden. Ook staat in de besluiten wat de begrenzing van de betreffende gebieden is.

  Voor de volgende 29 gebieden start vanaf donderdag de inspraak (de nummers verwijzen naar de gebiedsnummers):

  * Van Oordt’s Mersken (15)
  * Olde Maten & Veerslootslanden (37)
  * Uiterwaarden IJssel (38)
  * Witte Veen (54)
  * Landgoederen Brummen (58)
  * Uiterwaarden Neder-Rijn (66)
  * Gelderse Poort (67)
  * Uiterwaarden Waal (68)
  * Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem (71)
  * Markermeer & IJmeer (73)
  * Kolland & Overlangbroek (81)
  * Uiterwaarden Lek (82)
  * Botshol (83)
  * Eilandspolder (89)
  * Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (90)
  * Polder Westzaan (91)
  * Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (92)
  * Polder Zeevang (93)
  * Oostelijke Vechtplassen (95)
  * Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)
  * Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein (104)
  * Zouweboezem (105)
  * Boezems Kinderdijk (106)
  * Grevelingen (115)
  * Zwin & Kievittepolder (123)
  * Grensmaas (152)
  * Geleenbeekdal (154)
  * Geuldal (157)
  * Sint Pietersberg & Jekerdal (159)

  http://www.minlnv.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *