Update en oproep behoud kitespot Maasvlakte en Slufter

Behoud kitespot Maasvlakte en kitespot Slufter

In dit kitesurfblog delen we een update vanuit de Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV). Het NKV zet zich onder andere in voor de belangen van kitesurfers. In deze update specifiek over het behoud van de kitespot Maasvlakte en Slufter. Naast de update over dit onderwerp vraagt de NKV om beeldmateriaal van kitesurfen, wavekiten, foil kiten, wing foilen en andere gerelateerde sporten. Dit kan gestuurd worden aan oostvoorne@kitesurfvereniging.nl.

Update Slufter en Maaslvlakte

De Slufter

De meest favoriete spot van veel kiters, omdat hier diverse watercondities zijn. Ingeklemd tussen het niet toegangkelijke Natuurgebied aan de zuidzijde en het badstrand aan de noordzijde, strekkend van P3 tot P1.

Maasvlakte P5-P6

De spot die bekend staat als onbetwist beste wavespot in Nederland vanwege de mega mooie en lang uitgestrekte golfslag. Dit is de plek waar een aantal windmolens in de vloedlijn of op het strand gaan komen.

Maasvlakte en Slufter

De NKV is met spotbeheerders en andere vrijwilligers bij twee aparte overleggen betrokken. Andere deelnemers in deze overleggen behartigen de belangen van overheden, bedrijven, natuur, recreanten en bewoners. Rekening houdend met de diverse belangen, spreken we met hun over behoud van de kitegebieden. Dat is complex en ingewikkeld.

In deze update

Slufter:

 • Intrekking gehele Aanwijzingsbesluit Kitesurfen Maasvlakte 2 per 01-01-2022.
 • Impact intrekking aanwijzingsbesluit. Waar staan we en hoe verder?
 • Tellingen, onderzoeken bodemgesteldheid, waarom/waarvoor en impact op kiten

Maasvlakte P5-P6:

 • Onderzoek of en hoe waterrecreatie en met name Wave-kiten mogelijk blijft.

NB: heb je vragen of wil je op bepaalde onderdelen een uitgebreidere toelichting? Mail naar regiocoordinator@kitesurfvereniging.nl

Slufter:

Intrekking gehele Aanwijzingsbesluit Kitesurfen Maasvlakte 2

Kitesurfen op de Maasvlakte 2 is (juridisch) mogelijk door het Aanwijzingsbesluit Kitesurfen Maasvlakte 2. In januari 2021 heeft de gemeente Rotterdam een aantal besluiten genomen waardoor Eneco een windpark kan realiseren op de Maasvlakte. Doordat de windmolens op de vloedlijn worden geplaatst, is kitesurfen tijdens bouwwerkzaamheden en na gereedkomen van de windmolens vanaf P1 t/mP6 niet meer toegestaan. De gemeente heeft vervolgens het gehele Aanwijzingsbesluit per 1 januari 2022 ingetrokken. Dus ook voor Slufter. Het is dus vanaf 1-1-2022 verboden om te kiten op de MV2 inclusief Slufter, tot dat er een nieuw aanwijzingsbesluit komt.

Impact intrekking aanwijzingsbesluit

Bij het intrekken van het aanwijzingsbesluit MV2 stond het al vast dat er een aangepast en vernieuwd aanwijzingsbesluit zou gaan komen om recreatie op MV2 zeker te stellen. In het nieuwe aanwijzingsbesluit worden er voor Slufter en P5-P6 aparte bepalingen opgenomen (aangezien er bij P5-P6 met de windmolens bijzondere omstandigheden zijn). Het is echter zo dat bij het opstellen van een nieuw aanwijzingsbesluit direct door meerdere instanties gekeken wordt naar veiligheid, natuur- en beheerdoelen. Om een juist en goede onderbouwing te verkrijgen dient er vastgesteld te worden wat belangrijk is voor instandhouding van de natuur in het gebied en onderzoeken lanceren om aan te tonen of en hoe de natuurdoelen behaald en geborgd kunnen worden. Een van de factoren is recreatie en de mogelijk verstoring/impact die recreatie op de natuurdoelen heeft. Kiten valt dus onder die recreatie.

Kitesurfers en wingsurfers voor de Slufter. behoud kitesport Maasvlakte en Slufter
Kitesurfers en wingsurfers voor de Slufter

Waar staan we en hoe verder?

Voor de Slufter is er een uniek overleg gestart waarin Gemeente Rotterdam, RWS, Provincie, Havenbedrijf, Natuurverenigingen, Zuid Hollands Landschap, Reddingsbrigade en NKV samen discussiëren over wat er nodig is om een gedragen aanwijzingsbesluit te vormen. Dit overleg is 2-wekelijks en geeft heel veel inzicht in elkaars belangen en doordat we elkaar steeds beter leren kennen, meer en meer begrip voor elkaar.

Het overleg is zeer productief met veel huiswerk voor alle partijen, denk aan verzamelen van gegevens zoals vogelstanden, impact kiters / windrichting / windsterkte / seizoen op fouragerende vogels en broedgebieden, aantallen reddingsacties, aantallen overtredingen van recreanten etc.

Op het moment van het schrijven van deze update hebben we 3 overleggen gehad en we plannen door tot er een nieuw aanwijzingsbesluit is.

1-1-2022…..

Ja die datum komt er rasse schreden aan, wel of niet verbod op kiten? De discussie daarvoor loopt nog dus we kunnen nog niets definitiefs melden helaas. Het is echter wel zo dat in het overleg duidelijk is dat er consensus bereikt dient te worden over of en hoe er mogelijkheid komt om het kiten toe te staan. Het staat dus prominent op de agenda en het antwoord zal voor 1-1-2022 gegeven worden.

Let wel dat als de beslissing er ligt en dat kiten mogelijk wordt vanaf 1-1-2022 dit een tijdelijke oplossing is in afwachting van de onderzoeken die uitgevoerd gaan worden tbv het definitieve aanwijzingsbesluit en dat tussentijdse uitkomsten van de onderzoeken kunnen leiden tot verbod of beperkingen op het kiten op de Slufter.

Tellingen, onderzoeken bodemgesteldheid, waarom/waarvoor en impact op kiten

Komende tijd zullen er naar verwachting tellingen plaatsvinden om o.a.. te kijken hoeveel kiters er nu daadwerkelijk op de Slufter bezig zijn, een 0-meting dus want het is belangrijk dat we met elkaar weten waar we het over hebben. De tellingen zullen op meerdere momenten plaatsvinden om een goed beeld te krijgen (windrichting / sterkte en seizoen hebben zeker op de Slufter een grote impact qua drukte).

Soms tellen we meer dan 800 kitesurfers over de hele Maasvlakte. behoud kitesport Maasvlakte en Slufter.
Regelmatig tellen we meer dan 800 kitesurfers verspreid over de hele Maasvlakte, inclusief de Slufter.

Onderzoeken bodemgesteldheid

Er lopen onderzoeken om te bepalen waar de landingsplaats gaat worden voor de hoogspanningskabels die van de windmolenparken voor IJmuiden komen. De kabels gaan van zee naar een omvormstation die op het terrein van het havenbedrijf komt te staan. Het kan dus zijn dat jullie deze werkzaamheden gaan zien.

Op moment van schrijven weten we dat de kabels naar alle waarschijnlijkheid aan de noordzijde grenzend aan de poel aan land gaan komen, we zijn aangehaakt bij Tennet en doen er alles aan om de kabels zover als mogelijk van de Slufter af te houden.

Mocht het toch zo zijn dat de kabels onverhoopt door de Slufter gaan lopen zal het gebied tijdelijk afgesloten gaan worden vanwege werkzaamheden, wij informeren jullie daar direct over als het zo is.

P5-P6: Behoud van wavekiten bij P5 tm P6?

Voor P5 en P6, waar de windmolens komen, kunnen mogelijk uitsluitend nog wavekiters terecht. Om dit mogelijk te maken hebben we een apart overleg met Eneco/RWS/gem Rotterdam en wordt er momenteel oa hard gewerkt aan een veiligheidsplan waarin alle mogelijke risico’s onderzocht en beschreven zullen worden alsmede mogelijke mitigerende maatregelen. Dit plan zal door alle betrokken partijen (denk aan RWS / Handhaving / reddingsbrigade / KNRM ea.) gereviewd worden.

Oproep voor beeldmateriaal ivm behoud kitespot Maasvlakte en Slufter

Veel werk waarvoor we ook jullie hulp nodig hebben zo is er ter onderbouwing grote behoefte aan video materiaal waarin diverse kite disciplines duidelijk in beeld komen, denk aan:

 • Kitesurfen
 • Wavekiten
 • Foil kiten
 • Wing foilen
 • Etc

De video’s gebruiken we om te laten zien wat de verschillen van de disciplines zijn aan de verschillende overlegpartners. Belangrijk want de meeste partijen hebben geen weet van de verschillen en beeldmateriaal maakt veel sneller duidelijk.

Je kan beeldmatriaal opsturen naar oostvoorne@kitesurfvereniging.nl

Behoud wave kiten P5-P6

Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang voor de windmolen-bouwwerkzaamheden, met Eneco kijken we of het mogelijk is het gebied open te houden voor het wave-kiten. Of dit mogelijk is hangt af of de veiligheid gegarandeerd kan worden uiteraard en daar zijn we nog over in gesprek. Zodra er duidelijkheid is dan informeren we jullie daarover.

Namens de NKV wordt een ieder veel plezier op het water en strand gewenst. Op onze beurt bedanken we de NKV voor al het goede werk en het behartigen van onze belangen. Natuurlijk hopen we op behoud van de prachtige en druk bezochte kitespot Maasvlakte en Slufter.

We zullen komende periode regelmatig updates plaatsen over de voortgang aangaande het behoud van kitespot Maasvlakte en Slufter.

10 reacties

 1. Tja gelukkig hebben we straks een strand vol met windmolens omdat iemand die in 2018 op een tekening heeft gezet. Het klimaat helpen we er niet mee maarja wat maakt dat nog uit. De consesus is nog altijd dat windmolens groen zijn.
  Jammer van het strand en de kitespot.

 2. Wellicht kunnen gegevens van Woo en Surfr gebruikt worden voor de tellingen? Natuurlijk gebruikt lang niet iedereen deze dingen, maar beter dan niks.

 3. waarom kunnen deze windmolens niet verder in zee gezet worden zoals in vlaanderen?
  als deze offshore staan is het probleem zogoed als onbestaande voor elke partij

  1. Wij begrijpen dit ook nog steeds niet. Zo’n mooi stuk strand en dito vloedlijn voor heel veel mensen. Dat moet toch behouden kunnen worden. Waar een wil is, is een weg is onze mening.

   1. Het is idd een bijzonder mooi en zelfs uniek stuk strand. De komst van de windmolens zal dit zeker een nieuwe dimensie geven, ook de molens op de vloedlijn (die daar komen omdat er aan allerlei veiligheidrestricties voldaan moet worden).

  2. Hi Wim, deze vraag hebben wij uiteraard ook gesteld aan Eneco en RWS. Molens op land of zee hebben een totaal ander vergunningstraject en hier is de uitvraag specifiek gedaan op de beschikbare en toegewezen ruimte op de Maasvlakte. Deze toewijzing is altijd al in het bestemmingsplan van de Maasvlakte opgenomen geweest dus daar is nu invulling aan gegeven. Offshore is ook vanwege de drukke aanvaarroute en natuurgebieden niet mogelijk voor of in nabijheid van de Maasvlakte.

 4. Ik support de inspanningen om de Maasvlakte voor surfers open te houden van harte. Bij de aanleg van de Maasvlakte is recreatie en strand altijd een van de doelstellingen geweest. Dat mag niet veranderen door de aanleg van windmolens.

  1. Zo staan wij er ook in, het is echter ook zo dat de windmolens ook in die doelstellingen staan en als sinds 2018 ingetekend op de locatie waar ze nu komen te staan. recreatie is op die locatie niet als primair opgetekend. wel meer zuiderlijker P4-P1 en daar komen dus ook geen windmolens. Waar wij ons nu op richten is hoe we zoveel mogelijk recreatie, waaronder bepaalde kite disciplines, veilig en mogelijk kunnen houden/maken als de molens er eenmaal staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde blogs en reacties

kitesurf-podcast-redding-maasvlakte
Kitesurfen november
Kitesurfen Maasvlakte fotoserie 27 maart 2021